Биз оте катты ризамыз 103 поликлиникасына. Себеби биз Инвиво лабораториясына унеми анализ тапсырып турамыз сол аркылы биз 103 поликлиникасын естип келдик. Биз ойлаганымыздан да жаксы болды, барлык сотрудниктер оте сыпайы жане де жумыстарына оте жауапты екен.  Мен тек сиздерге алгысым шексиз тек алдыга осе бериниздер жане де сидер сиякты жауапты медицина кызметкерлери коп болса нур устине нур болатын еди.